Tlačné pružiny

 

Veličiny a rozměry (viz. norma ČSN 02 6020)

sprcompress

Pro objednání tlačných pružin jsou nezbytné tyto údaje:

  • d ... průměr drátu
  • De ... vnější průměr těla pružiny
  • L0 ... volná (nestlačená) délka
  • z ... celkový počet závitů (činných i závěrných)

Pokud známe pouze vnější průměr a volnou délku, je nutné ještě říci, jakou silou a při jakém stlačení má pružina působit. Pak lze průměr drátu a počet závitů dopočítat.

Provedení konců

springends

  1. otevřená neobrobená
  2. otevřená obrobená
  3. uzavřená neobrobená
  4. uzavřená obrobená

 

Pružiny z drátu průměru do 0,5 mm jsou obvykle uzavřené neobrobené, z průměru drátu 0,6 mm a výše jsou uzavřené obrobené.

Dále je nutno uvést materiál, ze kterého má být pružina vyrobena, nebo alespoň charakter prostředí, ve kterém pracuje (teplota, vlhkost, agresivita).

Pro cenový návrh potřebujeme ještě znát počet kusů - cena závisí na počtu kusů.

Příklad objednání tlačné pružiny d=2,5mm, De=18mm, L0=45mm, počet závitů z=10,5:

pružina tlačná 2,5 x 18 x 45 x 10,5 uzavřená, obrobená - 100ks

materiál: ČSN EN 10207-1 SM